Tegoroczne Dni Zielonej Góry będą odbywać się w rygorze sanitarnym. Tym samym jeśli chcecie uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, musicie dostosować się do wytycznych organizatorów. Poniżej znajdziecie regulamin, który będzie ściśle przestrzegany podczas winobraniowych wydarzeń na Placu Teatralnym.

REGULAMIN

koncertów plenerowych na Placu Teatralnym podczas Dni Zielonej Góry Winobranie 2020

Organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury

 1. Organizator deleguje realizatora imprezy do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur podczas imprezy plenerowej w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 2. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

 3. Na terenie imprezy może przebywać ograniczona ilość osób – jedna osoba na 5 m2.

 4. Osoby obecne na koncercie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

 5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom służb ochrony oraz Organizatora.

 6. Zabrania się wnoszenia wszelkich napojów w opakowaniach szklanych oraz o pojemności powyżej 0,5 l.

 7. Zabrania się wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu na terenie obiektu.

 8. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

 9. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych będą usuwane z terenu obiektu.

 10. Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

 11. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy.

 12. W przypadkach wymagających interwencji lekarza należy zgłosić się do punktu pomocy medycznej lub powiadomić służby ochrony.

 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.

 14. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulamin imprezy.

 15. Organizator ma prawo dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.

 16. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.

 17. Regulamin jest umieszczony przy wejściu na teren imprezy.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ