Jarmark

Centrum Biznesu Sp. z o.o., jako organizator po raz kolejny zaprasza Państwa do udziału w Jarmarku Winobraniowym, który odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 4 – 12 września 2021 r.  Jarmark Winobraniowy stanowi nieodłączny element obchodów Dni Zielonej Góry „Winobranie”, które są jedną z największych w Polsce plenerowych imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz handlowym. Od wielu już lat we wrześniu kilkuset handlowców, artystów, rzemieślników, kolekcjonerów instaluje swoje stoiska na starówce naszego miasta.

 

!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!

 

Niestety przedłużający się stan zagrożenia epidemicznego związany z wystąpieniem COVID-19 oraz trudność w przewidzeniu sytuacji z tym związanej we wrześniu, uniemożliwia nam przygotowanie imprezy w pełnym wymiarze.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ilość stoisk na ten rok pozostaje ograniczona.

Informujemy, iż udział w tegorocznym Jarmarku Winobraniowym będzie możliwy zgodnie z poniższymi zasadami:

  • wykup stoisk będzie możliwy po przesłaniu Karty uczestnika tradycyjną pocztą lub elektronicznie na adres: finanse@centrumbiznesu.zgo.pl ,
  • zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 08.07.2021 r. do momentu wyczerpania stoisk,
  • uczestnicy Jarmarku Winobraniowego 2020, którzy mają zarejestrowaną działalność (w przypadku osób nieprowadzących działalności decyduje miejsce stałego zamieszkania) w Województwie Lubuskim mają prawo pierwszeństwa rezerwacji miejsca pod warunkiem nadesłania Karty uczestnika do dnia 16.07.2021 r. oraz spełnienia pozostałych warunków opisanych w Regulaminie Jarmarku Winobraniowego,
  • zgłoszenia będą rozpatrywane od dnia 19.07.2021 r. dla ubiegłorocznych uczestników z Województwa Lubuskiego oraz od dnia 27.07.2021 r. dla pozostałych uczestników, według kolejności nadsyłania zgłoszeń.

Powyższe zasady zostały szczegółowo ujęte w Regulaminie Jarmarku Winobraniowego 2021 w Zielonej Górze, który wraz z pozostałymi informacjami takimi jak: Cennik stoisk, Deklaracja korzystania z przyłącza prądu, Karta Uczestnika, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.centrumbiznesu.zgo.pl

Pliki do pobrania:

Na dodatkowe pytania odpowiedzi uzyskają Państwo pod numerami telefonu czynnymi w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00:

  • 68 3242571 (Obsługa jarmarku)
  • 607634104 (Kierownik jarmarku – Anna Wielichowska)