Nagrody Kulturalne Prezydenta wręczone podczas Winobrania

0
fot. Bartosz Mirosławski UM

W czwartek, 9 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej, tradycyjnie podczas Winobrania wręczono miejskie nagrody kulturalne. Prezydent Zielonej Góry przyznał 11 nagród za szczególne osiągniecia w dziedzinie kultury. – Miasto to nie mury, a ludzie. Zawsze z zazdrością patrzę na wasze dokonania. Ludzie kultury dają miastu tysiące różnych barw, tworzą klimat Zielonej Góry. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez waszej twórczości. Proszę o więcej – mówił Janusz Kubicki.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nagrody kulturalne mogą być przyznane osobom fizycznym i podmiotom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na rzecz miasta w twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wyboru zgłoszonych kandydatów dokonuje komisja powołana przez prezydenta miasta. W tym roku przyznano 11 nagród.

– Co roku spotykamy się w trakcie Winobrania, aby podziękować ludziom, którzy zmieniają to miasto – mówił prezydent Janusz Kubicki. – Miasto to nie mury, a ludzie. Zawsze z zazdrością patrzę na wasze dokonania. Ludzie kultury dają miastu tysiące różnych barw, tworzą klimat Zielonej Góry. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez waszej twórczości. Proszę o więcej.

Najważniejsi są ludzie

Leszek Kalinowski, dziennikarz „Gazety Lubuskiej” zadedykował nagrodę wszystkim ludziom, z którymi przez 30 lat miał zaszczyt współpracować. – Dużo działań kulturalnych prowadziłem poza Gazetą Lubuską, współpracowałem z młodzieżą, seniorami, Stowarzyszeniem „Warto jest pomagać”. Nie wszystkie te moje aktywności były widoczne –  mówił L. Kalinowski. – To nie jest nagroda dla mnie, a dla wszystkich osób, z którymi przez lata miałem przyjemność pracować, nie tylko pisząc artykuły, materiały do książek. To też wiele mniejszych, ale ważnych dla mnie działań. Ludzie są dla mnie najważniejsi. Życzę sobie następnego takiego jubileuszu.

Cadillac wyróżniony

Nagrodę odebrał zielonogórski zespół Cadillac, który od ponad 30 lat z powodzeniem wykonuje repertuar zespołów Pink Floyd i Led Zepeelin.

– Jesteśmy mile zaskoczeni, że możemy odebrać tę nagrodę – mówił Marek Kieloch. – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają naszych muzycznych spektakli. Muzykowanie u każdego z nas to wielka pasja, robimy to po pracy. Nie traktujemy tego jako działalności dochodowej. To nagroda nie tylko dla nas, dziękujemy muzykom współpracującym z nami. Na scenie jest nas dziewięciu.

Jarek Gil dodał ze śmiechem, że nie jest przyzwyczajony do nagród. –Z dużą pokorą przyjmujemy to wyróżnienie, bo my w dużej mierze odtwarzamy tylko repertuar innych zespołów.  Staramy się przekazywać starszą muzykę młodym pokoleniom. Na nasze koncerty chodzą całe rodziny, Dwa razy się zdarzyło, że młody muzyk podziękował nam, że nasze koncerty zainspirowały go do gry na gitarze.

Dziękował rapując

Wśród wyróżnionych znalazł się Radosław Blonkowski „Rademenez”, od ponad 20 związany z kulturą hip-hop. Jednym z jego największych osiągnieć jest ustanowienie, a następnie pobicie własnego rekordu Polski we freestyle’owym rapowaniu bez przerwy. Rademenez w swoim stylu rapując podziękował jury za wyróżnienie. Zapowiedział też, ustanowienie kolejnego rekordu. Obecny to 24 godziny mówienia bez przerwy, planuje po raz kolejny pobić ten rekord, aż do 36 godzin.

Przemysław Piotrowski obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych literatów z naszego miasta na arenie ogólnopolskiej. Jako pisarz debiutował w 2015 r. thrillerem historycznym „Kod Himmlera”. Największą popularność przyniósł mu cykl książek kryminalnych o Igorze Brudnym. – Chciałbym podziękować wszystkim czytelnikom i Ryszardowi Błażyńskiemu, prezesowi Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica, za zgłoszenie mojej kandydatury. Tysiące osób w kraju usłyszały o Zielonej Górze i Igorze Brudnym, już wkrótce usłyszą miliony – zapowiedział tajemniczo.

fot. Bartosz Mirosławski UM

LAURECI NAGRÓD KULTURALNYCH

1.BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZIELONEJ GÓRZE-ZAWADZIE

Biblioteka w powstała w 1950 r. Do miejskiego rejestru instytucji kultury została wpisana w 2015 r. zachowując niezależność instytucjonalną gwarantowaną przez Kontrakt Zielonogórski. Biblioteka w Zawadzie dba o wszechstronny rozwój kulturalny poprzez różnorodne warsztaty, konkursy, projekty i programy edukacyjne realizowane w 10 filiach na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Instytucja bierze udział w projektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tworząc dyskusyjne kluby książki dla dorosłych i dzieci. Na co dzień ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami. Najbliższe plany biblioteki związane są z obchodami 70 rocznicy istnienia. Dyrektor instytucji Pani Elżbieta Januszewska w tym momencie realizuje jeden z kulturalnych projektów wyjazdowych związanych z aktywizacją seniorów z dzielnicy Nowe Miasto, dlatego pod jej nieobecność nagrodę w imieniu biblioteki odbierze Starszy Bibliotekarz Pani Wioleta Przybylska.

2.JAROCHNA DĄBROWSKA–BURKHARDT

Językoznawca, dr nauk humanistycznych, profesor Instytutu Filologii Germańskiej. Autorka wielu artykułów naukowych i monografii. W centrum zainteresowań laureatki znajdują się kulturowo-lingwistyczne badania niemieckojęzycznych manuskryptów dotyczących przeszłości Zielonej Góry. Jej prace badawcze umożliwiają dzisiejszym odbiorcom zrozumienie sposobu myślenia charakterystycznego dla poprzednich generacji oraz wgląd w miniony czas na konkretnym przykładzie wspólnoty dawnej Zielonej Góry. Na przestrzeni 20 lat laureatka przybliżyła miłośnikom historii regionalnej takie manuskrypty jak np.: anonimową Kronikę miasta z lat 1623-1795, protokoły z przesłuchań osób posądzonych o czary w latach 1663-1665 oraz alba amicorum, czyli sztambuchy dawnych mieszkańców Zielonej Góry, gdzie w trakcie badań odnaleziono dotychczas nieznaną grafikę ukazującą zielonogórski ratusz w roku 1778. Wspomniane odkrycie można określić mianem przełomowego, gdyż udostępniony rysunek jest do tej pory jedynym pozwalającym na ustalenie wyglądu ratusza w XVIII w.

3.PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI

Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych literatów z naszego miasta na arenie ogólnopolskiej. Jako pisarz debiutował w 2015 r. thrillerem historycznym „Kod Himmlera”. Kolejne pozycje: „Droga do piekła” oraz „Radykalni” przyniosły mu zainteresowanie czytelników z całego kraju. Były dziennikarz sportowy i śledczy w „Gazecie Lubuskiej”. Ukończył Studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, studiował również w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku podpisał umowę wydawniczą z Wydawnictwem Czarna Owca. Owocem tej umowy stała się seria kryminalna z Igorem Brudnym. Kolejnymi powieściami pt. „Piętno”, „Sfora” i „Cherub” laureat podbił polski rynek wydawniczy, sprzedając łącznie ponad 80 tys. egzemplarzy. Akcja każdej ze wspomnianych powieści rozgrywa się w Zielonej Górze i okolicach. W roku 2021 r. ukazała się powieść „Krew z Krwi”. W przypadku serii o Igorze Brudnym oraz powieści „Krew z Krwi” prowadzone są negocjacje z największymi wytwórniami filmowymi, mające na celu sprzedaż praw do ekranizacji.

4.CZESŁAW SOBKOWIAK

Poeta, prozaik i krytyk literacki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował m.in. w Estradzie Ziemi Lubuskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. W okresie pięćdziesięciu lat od debiutu opublikował ponad 20 książek wysoko ocenionych przez wybitnych krytyków literackich. Popularyzuje twórczość lubuskich pisarzy na łamach „ProLibris” i „Pegaza Lubuskiego”. Regularnie publikuje prozatorskie zapiski w wielu pismach literackich. Jest autorem wielu wierszy, w tym poezji o winnicach zielonogórskich. W 2021 r. na język czeski został przetłumaczony jego tomik pt. „Późne lata”. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Lubuskiej Nagrody Kulturalnej i trzykrotnie Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

5. JOLANTA MARCINISZYN

Studiowała filologię polską w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Zielonej Górze. Pracowała jako nauczycielka, bibliotekarka i dziennikarka. Jest cenioną poetką i animatorką życia kulturalnego. Wieloletnia prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów – organizacji promującej twórczość młodych, zielonogórskich poetów. W zeszłym roku minęło 50 lat od debiutu literackiego laureatki, która swoją drogę twórczą rozpoczęła od publikacji wiersza pt. „Gwiazdy i ty” na łamach zielonogórskiego czasopisma „Nadodrze”. Publikuje pod pseudonimem Jolanta Pytel. Jej utwory były publikowane w wielu pismach literackich m.in. „Pro Libris”, „Pegaz Lubuski”, „Nad Odrą”, „Autograf”, czy „Metafora”. Jest autorką 14 tomików wierszy i prozy, współinicjatorką konkursu literackiego im. Anny German, a także dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

6.LESZEK KALINOWSKI

W tym roku obchodzi 30-lecie pracy w Gazecie Lubuskiej, gdzie zajmuje się sprawami kulturalnymi, oświatowymi i społecznymi. W swym dorobku ma wiele publikacji na temat ważnych wydarzeń kulturalnych i naukowych. Jest współautorem kilku książek, opisujących zabytki i atrakcje Zielonej Góry i okolic, a także znane osoby związane z Zieloną Górą. Jest autorem artykułów zachęcających seniorów do przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także inicjatorem i autorem strony młodzieżowej pn. „Alfowe bajerowanie”, gdzie przez wiele lat mobilizował młodych ludzi m. in. do aktywności kulturalnej i dziennikarskiej. Laureat jest również współorganizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży, polegającego na pisaniu felietonów. Od wielu lat jest związany z Polskim Czerwonym Krzyżem, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszeniem Warto Jest Pomagać. Laureat wielu nagród i wyróżnień dziennikarskich i reporterskich.

7.BARBARA BAŃDA

Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w 2006 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego. Od 2008 roku jest asystentką w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Wozniaka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaliczana jest do grona najciekawszych artystek debiutujących w Polsce po roku 2000. Jej twórczość koncentruje się na problematyce ciała, sferze emocjonalnej związanej z intymnością i źródłach lęków ukrytych w podświadomości. Istotne znaczenie dla jej kariery artystycznej miał udział w targach sztuki Art Poznań 2005. W tym samym roku artystka zaprezentowała swoje obrazy w Berlinie na prestiżowych targach Art Forum. W 2007 roku znalazła się w grupie 60 polskich malarzy uczestniczących w wystawie „Malarstwo polskie XXI wieku” w warszawskiej Zachęcie. Wielokrotna stypendystka i laureatka nagród m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym momencie Basia Bańda przygotowuje się do wystawy zbiorowej w Centrum Kultury w Lublinie, która zostanie otwarta jutro.

8.IGOR MYSZKIEWICZ

Artysta plastyk, absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze. Obecnie kustosz i szef pracowni plastycznej w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zajmuje się głównie rysunkiem, grafiką, komiksem i ilustracją. Ilustruje książki, gry fabularne, a także wydawnictwa muzyczne. Twórca „Zdeptaka” – cotygodniowych pasków komiksowych komentujących zielonogórską rzeczywistość, oraz popularnego bloga komiksowego „Kryzys Wieku”. Jest autorem książek i portali społecznościowych. Pomysłodawcą i ilustratorem antologii opowiadań fantastycznych „Fantazje Zielonogórskie”. Autorem projektu sztandaru Zielonej Góry. Zielona Góra jest jednym z głównych tematów i zarazem bohaterem twórczości Artysty. Dotyczy to zarówno jego twórczości artystycznej, rysunków, grafik, komiksów jak i publikacji popularnonaukowych. W ubiegłym roku Igor Myszkiewicz wydał publikację „Krew Bachusa. Opowieści zielonogórskie” będącą przystępnym i atrakcyjnym, również w warstwie wizualnej, zarysem dziejów naszego Miasta.

9.TADEUSZ DOBOSZ

Rzeźbiarz, specjalizujący się w rzeźbie pomnikowej, małych formach rzeźbiarskich i medalierstwie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie otrzymał dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury. Brał udział w licznych wystawach i plenerach, m.in. w wystawach Złotego Grona w Zielonej Górze. Jest również autorem medalu Złotego Grona. Laureat jest autorem wielu znanych pomników i rzeźb, m.in. pomnika Władysława Jagiełły w Skwierzynie; Don Kichota w poznańskiej Cytadeli, rzeźby Baby przy Amfiteatrze w Zielonej Górze; obelisku w płonącej świecy na terenie obozu jenieckiego w Goerlitz; rzeźby Rodzina – na os. Łużyckim w Zielonej Górze, a także pomnika Janusza Korczaka w Zielonej Górze postawionej w 1979 i zrekonstruowanej po 40 latach przez autora w roku bieżącym.

10.ZESPÓŁ CADILLAC

Zespół powstał w 1989 r. Przez ponad 30 lat czerpie nieustanną satysfakcję z grania muzyki zróżnicowanej i uniwersalnej. Z równym zaangażowaniem realizuje oprawę muzyczną wesel, jak i organizację koncertów masowych z repertuarem progresywnym. W ostatnich latach Cadillac staje się jednym z najlepszych polskich zespołów coverowych specjalizujących się w repertuarze zespołów takich, jak: Pink Floyd i Led Zeppelin. Ich spektakularne widowiska obfitują w efekty świetlne, wizualne i pirotechniczne. Charakterystyczne dla zespołu jest to, że potrafi dostosować swój imponujący repertuar do indywidualnego charakteru wydarzenia. W skład zespołu wchodzą obecnie: Jarek Gil, Marek Kieloch, Zenek Chodorowski i Zenek Czernicki.

11.RADOSŁAW BLONKOWSKI – RADEMENZ

Rademenez jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie studiował na kierunku Animacji Kultury. Od ponad 20 lat związany jest z kulturą hip hop. Jest inicjatorem wielu wydarzeń i przedsięwzięć mających na celu aktywizowanie młodzieży i promocję Zielonej Góry. Jednym z największych osiągnieć jest ustanowienie, a następnie pobicie własnego rekordu Polski we freestyle’owym rapowaniu bez przerwy. W zeszłym roku nagrywał codziennie freestyle promując lokalne biznesy i lokalnych artystów ukazując ich walory oraz unikalność. Zwieńczeniem projektu było wydanie debiutanckiego albumu muzycznego. Premiera internetowa odbyła się za pośrednictwem firmy Red Bull, co wyróżnia Rademeneza jako pierwszego zielonogórskiego muzyka, który nawiązał współpracę z tak dużą firmą promującą nieprzeciętne osoby. Laureat jest również tancerzem zaangażowanym obecnie m. in. w działalność Fundacji Tancbuda oraz w Winobraniowe Breakowisko podczas którego promuje i animuje wydarzenia hip-hopowe.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ