Kolejne propozycje na imprezy i wydarzenia z okazji 800- i 700-lecia Zielonej Góry

0
Na początku grudnia zaczął działać jubileuszowy Bank Dobrych Pomysłów, w którym zbieramy propozycje na imprezy i wydarzenia z okazji 800- i 700-lecia naszego miasta. Dziś kolejne głosy zielonogórzan. Pomysły drobne i duże – każdy godzien rozpatrzenia.

 

Pomysły są różne. Może namalować mural, ustawić pamiątkowe kamienie z opisami winnic lub wytyczyć szlak Złotej Łączy? Poczytajcie, co się nam jubileuszowo w głowach śni.

* Michał: – Moją propozycją jest stworzenie murali z wizerunkami Maryli Rodowicz oraz Urszuli Dudziak. Budynki do wyboru przez miasto. Najlepiej, żeby były to budynki usytuowane przy głównych ulicach miasta. Za dobry przykład realizacji można przyjąć miasto Opole, gdzie odsłonięto mural poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi.

* Przemysław Karwowski, Prezes Fundacji na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”: – Od kilku miesięcy trwają zaawansowane prace nad Zielonogórskim Szlakiem Winiarskim. Zabytki związane z winiarską tradycją miasta zostaną oznakowane i będą wyznaczone trasy zwiedzania. Wędrując po mieście mijamy wzniesienia, gdzie były ważne, często wspominane winnice. Na pewno obok nich znajdują się skwery, placyki, trawniki itp., należące do miasta. Uważam, że tak jak na starówce spotykamy tablice: „ tu była brama miejska”, tak tam gdzie uprawiano winnice czy był ważny rewir winiarski powinna być tablica upamiętniająca ten fakt. Jako pierwsze miejsce proponuję Dolinę Gęśnika. Obok istniejącej tam winnicy, powinien stanąć kamień z tablicą np.: „Tutaj założono w XII wieku pierwsze winnice”. Przy ulicy Źródlanej leży kilka głazów narzutowych, z których można wybrać jeden do umieszczenia na nim tablicy. Koszt tablicy z jasnego granitu to około 500-700 zł, w zależności od grubości i ilości liter. Fundacja jest gotowa sfinansować koszt pierwszej tablicy. Jej odsłonięcie (a może jeszcze kilku innych?) byłoby ważnym winiarskim akcentem obchodów jubileuszu. Miejsc po nieistniejących już, znaczących winnicach jest kilkanaście. Koszt kamienia, jeśli byłaby potrzeba zakupu, to ok. 180 zł za tonę. Tablice mogą też fundować zielonogórskie firmy, podobnie jak Bachusiki. Dochodzą jeszcze koszty transportu i przygotowania miejsca, które zależą już indywidulanie. Proces upamiętniania winnic można rozłożyć na kilka lat.

* Paweł Zalewski, radny: – Przedstawiam koncepcję turystycznego Szlaku Złotej Łączy jako projektu, który można realizować lub chociaż rozpocząć w ramach obchodów jubileuszu miasta (przedstawiamy fragment propozycji – red.).

Idea szlaku:

– swobodna, luźna opowieść oparta o możliwe do zweryfikowania elementy historyczne, związane z potokiem oraz znaczenie potoku w rozwoju miasta

– uwzględnienie zabytkowego otoczenia w obrębie starówki

– poza terenami zurbanizowanymi nacisk na elementy przyrodnicze, krajobrazowe i pozostałości dawnej infrastruktury historycznej

– symboliczne uwzględnienie na szlaku wszelkich punktów związanych z wodą

– rola edukacyjna o znaczeniu ogólnym wody w przyrodzie, dla człowieka oraz o wodzie w Zielonej Górze.

Oznakowanie szlaku:

– logotyp przykładowy: wstęga pomiędzy Wzgórzem Winnym a Ratuszem (dwa meandry przypominające literę Z od „złota”), dodatkowo z kroplą wody oraz powiązany ze znakiem turystycznym Visit ZG

– ślad prowadzący w nawierzchni pieszej w przybliżonym przebiegu strumienia

– dodatkowe oznaczenie w istotnych punktach „Szlak Złotej Łączy” z dopisaną nazwą punktu. Nazwa punktu powinna odpowiadać tytułowi tekstu w aplikacji mobilnej.

Przebieg Złotej Łączy:

W obrębie zurbanizowanym koryto potoku było wiele razy przebudowywane. Nie jest możliwe dokładne wskazanie jednego i pewnego przebiegu koryta. W związku z tym szlak prowadzi w dolinie Złotej Łączy, niekoniecznie po dokładnym przebiegu koryta.

* Wiesław Szymański: – Chciałbym zaproponować wydanie albumu, ukazującego Zieloną Górę w ciekawy sposób: zaułki miasta, przyrodę, architekturę, impresje świątecznych świateł oraz graffiti.

* Zielonogórski Klub Speedrowerowy: – Turniej Speedrowerowy z okazji 800-700 lat Zielonej Góry. Miejsce organizacji: Tor Speedrowerowy w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 101; termin: 18 września 2022 roku, uczestnicy: dzieci i młodzież, chłopcy i dziewczęta w wieku szkolnym z podziałem na grupy: Żak, Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec. Zawody indywidualne.

* Michał: – Sądzę, że świetnym pomysłem byłaby organizacja Męskiego Grania. Jest to top of the top jeśli chodzi o festiwale w Polsce, młodsze pokolenia byłyby przeszczęśliwe.

WYŚLIJ PROPOZYCJĘ

Masz ciekawy pomysł i jesteś gotowy go zrealizować? Szukasz wsparcia miasta? Przyślij nam swoją propozycję. Krótko opisz ją w kilkuset znakach tekstu, określ przewidywane koszty i kto będzie realizował zadanie.

Ofertę wyślij na adres:

sekretariat obchodów 800-700 lat Zielonej Góry

800-700lat@um.zielona-gora.pl

tel. 68 456 49 35

Stary Rynek 1

65-067 Zielona Góra

Powstaje Komitet Honorowy

Biskup Tadeusz Lityński dołączył do komitetu honorowego obchodów 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

– Rzecz w tym, by jubileusz łączył ludzi z różnych środowisk. Tu nie ma miejsca na podziały. To święto nas wszystkich. Jesteśmy zaszczyceni i otwarci na ciekawe pomysły – skomentował prezydent Janusz Kubicki.

Podobne zaproszenie przyjął wojewoda Władysław Dajczak. J. Kubicki chce również takie dokumenty wręczyć władzom samorządowym województwa podczas sesji sejmiku. W grudniu, w programie posiedzenia  nie znaleziono dla niego czasu.

Natomiast pozytywnie na zaproszenie zareagował nadburmistrz Cottbus Holger Kelch, który napisał: – Dziękuję za zaproszenie do udziału w komitecie honorowym, na rok jubileuszowy 2022/2023 w Zielonej Górze. To dla mnie niezwykły zaszczyt i przyjemność, że mogę wnieść mały wkład w sukces Jubileuszu.

Fot. UM Zielona Góra

łz
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ